Producenci
Polityka RODO

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem www.moto-enrico-sklep.pl

   

 2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta.

   

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Henryk Zolbach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOTO-ENRICO Henryk Zolbach, z siedzibą przy ul. Jodłowa 17, 26-130 Suchedniów, NIP 663-162-09-91, REGON 292656748 (dalej jako „ MOTO-ENRICO), z którym można się skontaktować:

 

- pisemnie, kierując korespondencje pod adres MOTO-ENRICO Henryk Zolbach, ul Jodłowa 17, 26-130 Suchedniów,

-telefonicznie, pod numerem: +48 505 182 006,

- e-mailowo, pod adresem: autoport@poczta.onet.pl

 

Inspektor danych osobowych w firmie MOTO-ENRICO Henryk Zolbach nie został wyznaczony.

3. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

 

Jedynym powodem dla którego zbieramy dane osobowe, jest świadczenie usługi na którą się Państwo decydują.

 

Zapisanie się na naszej stronie internetowej- umożliwia dostęp do plików do pobrania dla zarejestrowanych użytkowników i umożliwia późniejsze dokonywanie zakupów na naszej stronie internetowej.

 

Dokonując zakupów na naszej stronie internetowej- w celu zebrania wszystkich danych wymaganych prawem w celu przetworzenia procesu zakupu.

 

Czat- aby umożliwić komunikacje z naszym personelem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 

 • umożliwienia pełnego korzystania z naszego serwisu,

 • realizacji umów zawartych w ramach sprzedaży,

 • obsługi reklamacji,

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)

 

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

4. Komu możemy przekazać dane.

 

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden sposób nie przekazujemy stronom trzecim Państwa danych osobowych. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcą w celu wykonania umowy z Państwem, w oparciu o Państwa zgodę. Dane przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie MOTO-ENRICO oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu MOTO-ENRICO zaliczają się firmy świadczące usługi przewozowe i finansowe.

 

5.Czy Państwa dane zostaną przesłane poza Unię Europejską ?

 

Dane mogą być przekazane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a MOTO-ENRICO. W przypadku gdy takie przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych klauzul umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami. W innych Sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw poza Unia Europejską w przypadkach wskazanych przez RODO. Kopię Danych przekazanych mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do MOTO-ENRICO. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym Państwa dane będą przekazywane na podstawie art.49 ust. 1 lit a oraz art.49 ust. 1 lit b RODO.

 

6. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj:

 • w zakresie realizacji umowy zawartej z MOTO-ENRICO- do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa do realizacji ewentualnych rozliczeń,

 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na MOTO-ENRICO w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów- do czasu wypełnienia tych obowiązków,

 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszenie przez Państwa,

 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MOTO-ENRICO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

7.Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione.

 

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,

 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • żądać przeniesienia dostarczonych MOTO-ENRICO przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od MOTO-ENRICO danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa MOTO-ENRICO.

 • Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzecz Pospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Państwo uznają że przetwarzanie danych narusza przepisy w tym RODO.

 

 

8.Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane ?

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z MOTO-ENRICO, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z MOTO-ENRICO.

 

 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

Większość przetwarzanych przez MOTO-ENRICO danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanych podmiotów w szczególności od klienta.

 

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji o naszych użytkownikach :

 • Imię i nazwisko

 • adres do wysyłki

 • nr telefonu

 • adres e-mail

 

w przypadku przedsiębiorców chcących otrzymać fakturę vat także NIP

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Produkt dnia
stół probierczy
stół probierczy
20 000,00 zł
szt.
POMPA ABS NISSAN TD8405
POMPA ABS NISSAN TD8405
700,00 zł
szt.
NOWY TŁOK TOYOTA 86L93+
NOWY TŁOK TOYOTA 86L93+
300,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl