Polityka RODO

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem www.moto-enrico-sklep.pl

   

 2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta.

   

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Henryk Zolbach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOTO-ENRICO Henryk Zolbach, z siedzibą przy ul. Jodłowa 17, 26-130 Suchedniów, NIP 663-162-09-91, REGON 292656748 (dalej jako „ MOTO-ENRICO), z którym można się skontaktować:

 

- pisemnie, kierując korespondencje pod adres MOTO-ENRICO Henryk Zolbach, ul Jodłowa 17, 26-130 Suchedniów,

-telefonicznie, pod numerem: +48 505 182 006,

- e-mailowo, pod adresem: autoport@poczta.onet.pl

 

Inspektor danych osobowych w firmie MOTO-ENRICO Henryk Zolbach nie został wyznaczony.

3. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

 

Jedynym powodem dla którego zbieramy dane osobowe, jest świadczenie usługi na którą się Państwo decydują.

 

Zapisanie się na naszej stronie internetowej- umożliwia dostęp do plików do pobrania dla zarejestrowanych użytkowników i umożliwia późniejsze dokonywanie zakupów na naszej stronie internetowej.

 

Dokonując zakupów na naszej stronie internetowej- w celu zebrania wszystkich danych wymaganych prawem w celu przetworzenia procesu zakupu.

 

Czat- aby umożliwić komunikacje z naszym personelem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 

 • umożliwienia pełnego korzystania z naszego serwisu,

 • realizacji umów zawartych w ramach sprzedaży,

 • obsługi reklamacji,

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)

 

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

4. Komu możemy przekazać dane.

 

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden sposób nie przekazujemy stronom trzecim Państwa danych osobowych. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcą w celu wykonania umowy z Państwem, w oparciu o Państwa zgodę. Dane przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie MOTO-ENRICO oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu MOTO-ENRICO zaliczają się firmy świadczące usługi przewozowe i finansowe.

 

5.Czy Państwa dane zostaną przesłane poza Unię Europejską ?

 

Dane mogą być przekazane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a MOTO-ENRICO. W przypadku gdy takie przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych klauzul umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami. W innych Sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw poza Unia Europejską w przypadkach wskazanych przez RODO. Kopię Danych przekazanych mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do MOTO-ENRICO. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym Państwa dane będą przekazywane na podstawie art.49 ust. 1 lit a oraz art.49 ust. 1 lit b RODO.

 

6. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj:

 • w zakresie realizacji umowy zawartej z MOTO-ENRICO- do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa do realizacji ewentualnych rozliczeń,

 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na MOTO-ENRICO w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów- do czasu wypełnienia tych obowiązków,

 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszenie przez Państwa,

 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MOTO-ENRICO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

7.Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione.

 

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,

 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • żądać przeniesienia dostarczonych MOTO-ENRICO przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od MOTO-ENRICO danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa MOTO-ENRICO.

 • Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzecz Pospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Państwo uznają że przetwarzanie danych narusza przepisy w tym RODO.

 

 

8.Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane ?

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z MOTO-ENRICO, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z MOTO-ENRICO.

 

 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

Większość przetwarzanych przez MOTO-ENRICO danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanych podmiotów w szczególności od klienta.

 

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji o naszych użytkownikach :

 • Imię i nazwisko

 • adres do wysyłki

 • nr telefonu

 • adres e-mail

 

w przypadku przedsiębiorców chcących otrzymać fakturę vat także NIP

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl